“Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs.” – Henry Ford

Henry Ford stelde al dat het opdelen van taken een positief resultaat kan hebben. Wat (destijds) voor het bouwen van een auto aan een lopende band gold, kan uiteraard niet zomaar overgezet worden naar de kenniswerker van tegenwoordig. Toch is het goed om ook bij onze werkzaamheden te zoeken naar mogelijkheden om functiescheidingen aan te brengen. In dit artikel wil ik het specifiek over de lagen in het (ICT-)beheer hebben.

De meest eenvoudige laag voor de meeste organisaties is de hardware. Vaak worden hier gespecialiseerde bedrijven voor ingehuurd of wordt deze volledig buiten de deur geplaatst (al dan niet in de ‘cloud’).

Hardware

De volgende laag is minder eenduidig. In deze laag zit bij sommige bedrijven alleen nog maar de besturingssystemen (engels: Operating Systems, bijvoorbeeld Windows, Linux, AIX). Bij de meeste bedrijven is sprake van virtualisatie (virtuele machines). Hierdoor kunnen op dezelfde hardware meerdere virtuele machines draaien, kan één virtuele machines op meerdere fysieke machines draaien en allerlei andere varianten.

Virtualisatie en besturingssysteem

In de volgende laag volgen voor sommige organisaties de problemen. Om te kunnen komen tot besparingen is het raadzaam wat veel van deze organisaties presenteren als één homogene laag (“applicatiebeheer”) uit elkaar te trekken. Hierdoor komt als eerste een laag met technisch applicatiebeheer (TAB):

Technisch applicatiebeheer (TAB)

In de TAB-laag worden applicaties geïnstalleerd en voornamelijk beheerd. Het gaat hierbij met name om updates en patches maar ook de performance van de applicaties. De volgende laag is dan functioneel applicatiebeheer (FAB):

Functioneel applicatiebeheer (FAB)

In deze laag wordt het functionele applicatiebeheer uitgevoerd. Het grote verschil tussen functioneel- en technisch applicatiebeheer ligt in de benodigde kennis van de beheerders. Bij technisch beheer is meer computerkennis nodig. Technisch applicatiebeheerders kunnen daardoor ook eenvoudiger ingezet worden voor het beheer van meerdere, verschillende applicaties. Bij functioneel applicatiebeheer is meer kennis van de primaire processen nodig. Een piekbelasting binnen TAB kan daardoor gewoonlijk binnen de aanwezige groep beheerders worden opgevangen terwijl voor pieken binnen functioneel applicatiebeheer eerder externe inhuur (of een betere planning) nodig zal zijn.

Tot zover de functies die binnen de IT-afdeling uitgevoerd worden. Er is echter een duidelijke reden voor alle hardware en applicaties: de business. Al deze systemen worden aangeschaft, ingericht en onderhouden ter ondersteuning van de (primaire) business-processen. De business bepaalt en onderhoud de eigen wensen in de laatste laag, het functioneel beheer (FB):

Functioneel beheer (FB)

Gecombineerd geeft dit de onderstaande schematische weergave, waarbij de diverse lagen uiteraard qua invulling per bedrijf kunnen verschillen. Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Lagen (ICT-)beheer

2 Responses to “De verschillende lagen (ICT-)beheer”

  • Alexander, bedankt voor je vraag. Onder functioneel beheer plaats ik de business-kant, dus de processen. Aan de hand van de processen, informatiestromen en behoeften stelt functioneel beheer de functionele wensen en eisen voor ondersteunende systemen op.

    Functioneel applicatiebeheerders zitten aan de IT-kant en kijken vanuit de mogelijkheden van “hun” applicatie naar de wensen van de functioneel beheerder.

    Een heel plat/kort voorbeeld. Een afdeling heeft behoefte aan stuurinformatie. De functioneel beheerders formuleren deze behoefte in termen van de frequentie en de inhoud van de informatie. Dan worden er functioneel applicatiebeheerders bij betrokken om te kijken of “hun” tool deze informatie ook kan leveren, of dat er een andere tool (met eventueel andere functioneel applicatiebeheerders) nodig is. FAB maakt de rapportages en zorgt voor de verspreiding en de toegang, onder regie van functioneel beheer. En technisch applicatiebeheer kan erbij betrokken worden voor installatie of uitbreiding van de omgeving.

  • Alexander Godschalk:

    Wat is nou precies het verschil dan tussen functioneel applicatie beheer en functioneel beheer. Waarom zijn deze gesplitst? Normaal heb je applicatie beheer dat ligt idd bij ICT. Daarnaast heb je functioneel beheer en dat ligt bij de business. Functioneel applicatiebeheer bestaat volgens de gangbare definities niet. Ik begrijp wel waarom je dit volgens mij nog hebt opgesplitst. Dit heeft volgens mij te maken met kennis binnen het totale gebied van functioneel beheer.
    Graag iets meer achtergrond.

Leave a Reply