Archive for the ‘Algemeen’ Category

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.” – Confucius

Een goede methode om een besluit uit te kunnen stellen is: meer mensen toevoegen aan het overleg. Maar wat nu als er al een (grote) groep is en we willen toch vlot tot besluiten komen? Laat de hele groep in één keer meewerken aan het besluit. Stel de verschillende keuzes op, leg deze aan de groep voor en laat de groep de prioriteiten bepalen.

Om een groep ook tot een gezamenlijk besluit te laten komen is het niet noodzakelijk om dit soort lijsten (gezamenlijk!) per punt te beoordelen. Laat iedereen de keuzes indelen in drie niveaus. Aangezien “Laag” voor veel mensen negatief overkomt is een indeling in “Hoog/Middel/Laag” geen goed idee. Kies liever voor “Goud/Zilver/Brons”.

Het simpelste is het om iedereen de punten zelf in de drie groepen te laten indelen. Geef hierbij een duidelijke omschrijving van de gevolgen voor een keuze, zodat mensen ook weloverwogen een keuze kunnen maken. Uitgaand van softwareontwikkeling kan een mogelijke indeling de onderstaande zijn.

Gouden beker

Goud

Deze keuzes moeten in de eerste versie zitten, anders heeft het programma geen nut. Bijvoorbeeld omdat het programma niet werkt, geen functionaliteit biedt of ingaat tegen standaarden/werkwijzen.

Zilveren beker

Zilver

Deze keuzes zouden in een tweede versie kunnen zitten. Dit is noodzakelijke functionaliteit voor het beter/sneller werken met de nieuwe applicatie. Min of meer de reden voor het (laten) ontwikkelen van de nieuwe applicatie.

Bronzen beker

Brons

Dit zijn de krenten in de pap. Zonder deze functionaliteit kan de applicatie uitstekend functioneren, maar het toevoegen van deze functionaliteit zou bijvoorbeeld de productiviteit verhogen.

Dezelfde indeling kan ook gebruikt worden bij het selecteren van software. Goud staat dan voor functionaliteit die de applicatie absoluut moet hebben (of technische eisen waaraan de applicatie absoluut moet voldoen). Zilver geeft vervolgens de keuzes aan die wenselijk zijn. Brons tot slot geeft ook hier de krenten in de pap aan. Functionaliteit die, bij gelijke geschiktheid, de doorslag zou kunnen geven maar die niet gemist zou worden.

Valkuilen

De bekendste valkuil is uiteraard dat alles in de “Gouden” categorie moet vallen. Dit kan uiteraard werkelijk het geval zijn, maar meestal is het angst voor het mislopen van functionaliteit. Er kunnen bijvoorbeeld regels opgesteld worden waarbij iedereen een gelijke verdeling moet maken over de drie categorieën. Of dit mogelijk is hangt sterk van de keuzes en de groep af.

Een tweede valkuil is het samenvoegen van de diverse keuzes. Als één iemand binnen de groep een item perse in “Goud” wil hebben terwijl de rest van de groep dit niet zo ziet kan er uiteraard gediscussieerd worden totdat de keuze door de omgeving al genomen is. Een beter alternatief is het toevoegen van dat item aan “Goud” met de aantekening dat dit item op de nominatie voor “Zilver” staat. Zo wordt er binnen de drie categorieën weer aan een onderverdeling gewerkt, wat eigenlijk niet wenselijk is maar de besluitvorming fors kan versnellen.

Na lang wachten is de nieuwe site gereed. Mijn hartelijk dank gaat uit naar de Designkoningin (Marjolein Hendrickse, http://designkoningin.nl) voor het nieuwe logo en daarmee de inspiratie voor het site-ontwerp.

De toekomst

In de toekomst wil ik hier regelmatig artikelen plaatsen over zaken die mij interesseren. Deze zullen voornamelijk liggen op het gebied van interim-, project-, progamma- en portfolio-management. Als er vragen zijn, stel ze dan gerust…